For dig der ønsker uvildig og kompetent investeringsrådgivning og porteføljepleje

Selskabet & Ledelsen

Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S er et aktieselskab med en professionel bestyrelse.

Fondsmæglerselskab er en beskyttet betegnelse, der forudsætter en tilladelse fra Finanstilsynet. Det indebærer bl.a. at direktion og bestyrelse har opnået Finanstilsynets godkendelse som fit & proper. Dertil skal virksomheden tillige vurderes at have de fornødne kompetencer, politikker og forretningsgange for at kunne opnå tilladelse som fondsmæglerselskab. 

Christian Sølling Øhlers varetager den daglige ledelse af Dannebrog Invest. Christian har en baggrund fra den finansielle sektor gennem mere end 25 år og har specifikt beskæftiget sig med investeringsrådgivning i mere end 20 år 

Indtil etableringen af Dannebrog Invest var Christian senest ansat som Director of Client Relations i det privatejede Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S. Her havde Christian ansvar for kunder og investeringer.  

Christian har en teoretisk baggrund som HD i regnskab samt CFA Charterholder fra det internationalt anerkendte CFA Institute, der har sit hovedsæde i USA. Som CFA Charterholder har Christian en international certificering i finansiel analyse.

Selskabet er stiftet og ejet af Christian Sølling Øhlers.

Bestyrelsen

Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S har en professionel og uafhængig bestyrelse med erfaring inden for alle relevante områder af selskabets aktiviteter.

Frederik F. Dreyer-Nielsen er bestyrelsesformand og har mere end 20 års erfaring med investeringer i bl.a. børsnotede og unoterede selskaber. Frederik har tillige en bred erfaring inden for bestyrelsesarbejde.

Ketil Petersen er bestyrelsesmedlem og har gennem sin karrierer i den finansielle sektor opnået en betydelig erfaring . Senest var Ketil gennem mere end 16 år nordisk direktør for Schroders, der er en af verdens største kapitalforvaltere. Ketil har især erfaring inden for finansiel strategi, finansielle instrumenter og markeder.

Christian Dideriksen er bestyrelsesmedlem og har en solid baggrund fra PwC og Deloitte. Senest var Christian partner i Howart Compliance, der beskæftiger sig med complianceopgaver for virksomheder inden for den finansielle sektor. Dette har givet ham et dybdegående kendskab til compliance og regulering. 

Personalet

Den daglige drift varetages af Christian Sølling Øhlers suppleret af 2 dygtige medarbejdere med hver sit overordnede ansvarsområde.

Christian Bergman, der senest har været hos Morningstar i Danmark, har titel af Investment Manager med fokus på valg af investeringsprodukter og udvikling af investeringsstrategier.

Daniel Bonnichsen er uddannet inden for revision og regnskab hos BDO. Daniel har titel af Financial Controller med fokus på en række administrative opgaver herunder selskabets økonomistyring.  

Tilladelse fra Finanstilsynet

Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S har en tilladelse fra Finanstilsynet som fondsmæglerselskab under registreringsnummer 8342. 

Tilladelsen giver os mulighed for at rådgive dig om en bred vifte af almindelige investeringsprodukter som aktier, obligationer og investeringsfonde men også særlige investeringer som fx unoterede aktier, hedgefonde og finansielle instrumenter. 

Vi har også tilladelse til at tilbyde skønsmæssig porteføljepleje, hvor du kan give os fuldmagt til at pleje din investering herunder udføre værdipapirhandler på basis af en handelsfuldmagt. 

Du kan se vores tilladelse fra Finanstilsynet her.

 

Klageansvarlig

Hvis du ønsker at klage, vil vi bede dig kontakte den klageansvarlige, som er Christian Sølling Øhlers, på telefon 24266301.

Du er også meget velkommen til at sende en besked via menupunktet Kontakt.

Vi vil bekræfte modtagelsen af din klage inden for max. 3 arbejdsdage og behandle sagen hurtigst muligt. 

Forretningsgang for håndtering af interessekonflikter

Det er et lovkrav, at finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere skal have en forretningsgang for håndtering af interessekonflikter, som publiceres på hjemmesiden. Du kan læse vores forretningsgang her.

Politik for behandling af personoplysninger

Her kan du læse om, hvorledes vi benytter personoplysninger og om dine rettigheder. Du kan læse vores politik her.