Porteføljepleje

Vi gør det for dig

Ønsker du ikke selv at engagere dig i den løbende pleje af din portefølje, kan du overlade det til os, via en porteføljeplejeaftale.

Du har mulighed for at vælge porteføljepleje, hvis du ønsker at investere i en likvid portefølje på basis af investeringsfonde. Vi foretrækker som oftest at benytte indeksfonde, som sikrer dig lave omkostninger og en bred spredning.

Her giver du os fuldmagt til at foretage ændringer i porteføljen ud fra den aftalte risikoprofil og inden for valgte investeringsrammer, hvor eksponeringen til aktier og obligationer kan variere.

Det giver dig tid til at fokusere på andre ting, og samtidig kan vi agere hurtigere og mere effektivt, hvis der opstår muligheder i finansmarkederne.