Investeringsrådgivning

Unik og skræddersyet

Vi tager udgangspunkt i, at alle investorer er unikke og bør tilbydes en skræddersyet løsning.

Derfor starter et samarbejde med Dannebrog Invest altid med investeringsrådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din finansielle situation og dine særlige ønsker og behov.

Måske har du behov for at din formue hurtigt kan omsættes til kontanter, hvis dine planer ændrer sig? Så skal dine investeringer være meget likvide.

Har du i stedet mulighed for at investere mere langsigtet kan du overveje at lægge en større del af dine investeringer i investeringer, som kræver en lang tidshorisont som fx ejendomme eller andre unoterede investeringer. Til gengæld kan du i mange tilfælde nyde godt af et højere og mere stabilt afkast.

Vi drøfter din risikotolerance og dine afkastforventninger med udgangspunkt i langsigtede historiske afkast og forventede afkast de kommende år.

Herefter sammensætter vi i fællesskab en plan for, hvorledes din formue kan placeres. Det gælder uanset om din formue er placere som frie midler, i pensionsopsparing eller selskab.

Global strategi

For den del du ønsker at placere i en likvid portefølje tilbyder vi en global strategi via investeringsfonde. Vi foretrækker som oftest at benytte indeksfonde, som sikrer dig lave omkostninger og en bred spredning.

Ønsker du at tage lidt højere risiko og stile efter et lidt højere afkast har vi indgået samarbejde med eksterne forvaltere af investeringsprodukter, hvor vi kan sikre dig adgang og som oftest til lavere omkostninger via vores storkundeaftaler.

Med en aftale om investeringsrådgivning skal du altid godkende en investering før den foretages. Det kræver, at du gerne selv vil engagere dig i den løbende pleje af formuen.