Særlige investeringer

Alternativer

Som uvildig fondsmægler har Dannebrog Invest tilladelse fra Finanstilsynet til at rådgive om investering i særlige investeringer – ofte kaldet Alternativer. Det kan som eksempel være:

  • Ejendomme
  • Solceller
  • Hedgefonde
  • Unoterede aktier

Et af de særlige karakteristika ved særlige investeringer er, at de som oftest er illikvide. Det vil sige, at du enten skal forvente kun at kunne købe og sælge på fastlagte tidspunkter og som hovedregel beholde investeringen i mange år.

Når din formue kommer over en vis størrelse, giver det god mening også at investere i særlige investeringer. Det er som regel de færreste, der har behov for at kunne realisere hele formuen på kort tid.

Til gengæld kan du i mange tilfælde forvente et højere og mere stabilt afkast end på fx aktier og obligationer.

Både og…

Investerer du både i likvide værdipapirer og særlige investeringer får du det bedste af begge verdner. Hvilken fordeling og hvilke produkter der passer til dig afhænger af din situation.

Dannebrog Invest har som uvildig fondsmægler ingen egne investeringsprodukter. Her kan du få rådgivning om, hvilke særlige investeringer der kan passe til dig og en vurdering af konkrete investeringsprodukter.