Sådan adskiller vi os fra banken

Baggrund

De seneste år er det blevet stadig mere klart, at man som kunde i banken ikke kan forvente at få den uvildige rådgivning, langt de fleste kunder med rette forventer. Derfor opstod ideen om at skabe et troværdigt alternativ med etableringen af Dannebrog Invest som uvildig investeringsrådgiver. 

Tryghed og overblik 

Vi ved, at de fleste velhavere har oparbejdet deres formue gennem mange år og hårdt arbejde – om det fx er resultatet af mange års opsparing eller salget af en virksomhed. Formuen udgør også fundamentet for at kunne have økonomisk frihed. Derfor er det afgørende, at placeringen af formuen sker med en høj grad af tryghed. 

Hos Dannebrog Invest hjælper vi vores kunde med at få fastlagt den overordnede strategi, der tager hensyn til den enkelte kundes behov og præferencer. Herefter rådgiver vi om valget af de investeringsprodukter, der bedst og billigst kan forventes at løse opgaven. Det gælder både aktie- og obligationsbaserede investeringsfonde og evt. alternative investeringsfonde. 

Uvildig – ingen egne produkter

Bankerne er ikke uvildige men tager udgangspunkt i deres egne produkter, når de anbefaler kunden en investeringsstrategi. Det begrænser kundens afkastpotentiale ganske betragteligt. 

Markedet for finansielle produkter er enormt. Der findes globalt over 50.000 investeringsfonde alene med fokus på traditionelle aktier og obligationer. Samtidig stiger omfanget af alternative investeringer kraftigt i disse år som konsekvens af de historisk lave og ofte negative renter. 

Dannebrog Invest samarbejder med Morningstar, der er en uafhængig og global anerkendt analysevirksomhed. Via Morningstars analyseplatform har vi et godt udgangspunkt for at finde frem til de bedste investeringsprodukter på markedet. Det giver gode muligheder for et højere afkast.

Billigere end banken

Markedet for finansielle produkter er svært gennemskueligt. Det gælder også, når det kommer til at vise de reelle omkostninger. Det er et stort problem, fordi høje omkostninger i sig selv er et problem og kan gøre en ellers god investering til en dårlig investering. 

Vores rådgivning tager udgangspunkt i at finde de mest attraktive investeringsprodukter til den bedste pris, så kunden kan forvente det bedste afkast efter omkostninger.

Vi minimerer samtidig kundens omkostninger i banken til handel med og opbevaring af værdipapirer.

På den måde kan vi som regel samlet set reducere kundens investeringsomkostninger med op til 50% og derved allerede fra starten sikre, at kunden er væsentligt bedre stillet. Lavere årlige omkostninger vil over tid kunne forøge det samlede afkast væsentligt.

Herunder eksempel på et porteføljeafkast efter omkostninger sammenlignet med benchmark, der er markedsafkastet ved den valgte risikoprofil uden omkostninger. Desuden indgår afkastudvikling fra Morningstar kategorien Moderat Allokering Global, som er baseret på gennemsnit af  investeringsfonde med en tilsvarende risikoprofil.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.