Skræddersyet portefølje

Optimal formuestruktur

Når du skal lægge en plan for placeringen af din formue, er det en god idé at rådføre dig med en uvildig rådgiver som Dannebrog Invest, der kan hjælpe med et samlet overblik.

Din formue er som regel mere end det, du lige nu står og planlægger at investere i værdipapirer. Du har sikkert allerede foretaget en række investeringer, vi med fordel kan tage hensyn til.

Det kan eksempelvis være investeringer i ejendomme, solceller, private equity eller unoterede aktier. 

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at din formue er sammensat på en velafbalanceret og hensigtsmæssig måde. 

Det gælder ikke mindst, når du har formuen fordelt mellem private midler, pensionsmidler og selskabsmidler. Her er blandt andet relevant at se på, hvorledes du opnår den mest optimale placering efter skat. 

Fastlæggelse af investeringsstrategi

Ingen kunde er ens. Derfor skal vi forstå din situation, før vi kan give dig investeringsanbefalinger.

Det vigtigste valg du skal træffe før du investerer er valget af din risikoprofil. 

Risikoprofilen definerer den tabsrisiko, du som investor kan acceptere over investeringens horisont, men samtidig også det afkastniveau, du kan forvente at opnå. 

Det handler først og fremmest om at sikre, at du altid har ro i maven og kan stå igennem perioder med negativ udvikling på finansmarkederne. Den største fejl, man kan begå som investor, er at sælge ud på bunden, fordi man ikke længere tør eller kan fastholde investeringen.

En vigtig del af din risikoprofil er også tidshorisonten for din investering. Hvis du har en lang tidshorisont, kan du normalt klare større risiko mod et forventet højere afkast på langt sigt. 

Det behøver dog ikke at være sådan. Vi er meget forskellige, og for nogle er det afgørende ikke at få det højest mulige afkast men snarere et afkast på det niveau, man har behov for. Så kan man aktivt vælge en mindre risiko, end man ellers kunne  klare – simpelthen for at opnå det afkast man har behov for med større sikkerhed. 

På baggrund af vores drøftelser lægger vi sammen en plan for placeringen af din formue, herunder hvorledes vi kan hjælpe dig med den løbende overvågning og pleje. Det sammenfatter vi i en særskilt investeringsstrategi skræddersyet til dig.