Vores mission er at hjælpe investorer med at træffe bedre investeringsbeslutninger. Forudsætningen for det mener vi er absolut uvildighed, integritet og uden nogen former for interessekonflikter. Det er grundlaget for Dannebrog Invest og vores tilgang over for vores kunder.

Følgende forhold skal sikre, at Dannebrog Invest til enhver tid varetager investorernes interesser på bedste vis.

Dannebrog Invest har
- implementeret 'Code of Ethics' fra CFA Institute. Dette etiske kodeks betragtes og anses for at være førende på global plan, når det handler om god forretningsmoral og etik og til enhver tid prioritere investors interesser før andre hensyn
- tilladelse til investeringsrådgivning og under tilsyn af Finanstilsynet
- tegnet professionel ansvarsforsikring
Derudover har Dannebrog Invest implementeret forretningsgange for

håndtering af interessekonflikter
overholdelse af regler om god skik
opfyldelse af kompetencekrav

Ønsker du at vide mere om vores uvildige tilgang, så tøv ikke med at kontakte os.