Social ansvarlighed, god etik, adfærd og moral tillægger mange større betydning nu end tidligere. De forbinder det med egne normer og værdisæt, og det handler i bund og grund om klima- og miljømæssige udfordringer, virksomheders behandling af ansatte og generelle sociale ansvarlighed m.m.
Interessen for social ansvarlighed ser vi nu også i investeringsøjemed. Flere og flere investorer fremhæver at sådanne aspekter skal inddrages i deres investeringer. For dem er interessen værdibaseret. De vil investere i selskaber med aktiviteter og adfærd på linje med deres egen opfattelse og holdning til etik og ansvarlighed.
Hos Dannebrog Invest er vi helt fremme, når det handler om bæredygtige investeringer. Vi oplever vores kunder i stigende grad ønsker at påtage sig denne ansvarlighed, når det handler om deres investeringsporteføljer. Vi ser stadig oftere at kundernes investeringsstrategier også omhandler social ansvarlighed.
Vi hjælper vores kunder med at implementere bæredygtige investeringsstrategier, som afspejler og balancerer med deres egne normer, holdninger og værdigrundlag.
Bæredygtige investering kompliceres af manglende entydige definitioner. Hvad den ene må finde etisk korrekt og bæredygtig kan ligge milevidt fra en andens opfattelse. Det komplicerer implementeringen af bæredygtige investeringer og gør markedet for sådanne produkter fragmenteret og mindre gennemskueligt.
Vi har overblikket og hjælper vores kunder med bl.a. at
– fastlægge og definere deres egen bæredygtige og etiske investeringspolitik
– identificere aktivklasser i porteføljen hvor strategien skal implementeres
– identificere investeringsmuligheder som lever op til vores kunders politik for bæredygtige investeringer
– løbende overvåge og rapportere på udviklingen i bæredygtige strategier
– være vores kunders inspirator og sparringspartner inden for bæredygtig investering
– være på forkant med udviklingen og trenden i markedet for bæredygtige investeringer
Med andre ord hjælper vi vores kunder med alle facetter i en bæredygtig og social ansvarlig investeringspolitik.
Der eksisterer utallige muligheder for implementering af bæredygtige investeringer i porteføljen, men med det følger risikoen for utilsigtede skævheder i sammensætningen.
Produkter som på overfladen synes ens og som overordnet alle investerer social ansvarlige kan vise sig vidt forskellige. Det gælder ikke kun sektorvægte, men også produkternes relative risiko til markedet, prismultipler m.m.
Vi hjælper vores kunder med at identificere investeringsprodukter som afspejler kundernes investeringspolitik. Vi er opmærksomme på de over- og undervægte og andre risici fondene tilfører porteføljer og hjælper kunderne med en helhedsløsning for at undgå utilsigtede allokeringer.