Vores investeringsfilosofi bygger grundlæggende på overbevisningen om, at en strategisk, langsigtet portefølje er fundamentet og forudsætningen for at optimere vores kunders afkast.
Tilt mod større og bæredygtige trends i et mellemlangt til langt perspektiv kan komplementere den strategiske portefølje.
Efter vores opfattelse tillægges kortsigtede markedsbevægelser for megen fokus. Det gælder både hos investorer og rådgivere. Risikoen for fejldispositioner, som påvirker det langsigtede afkastmål negativt er stor, når opmærksomheden afledes fra den overordnede målsætning. Det eneste sikre udfald ved kortsigtet fokus er øget handelsaktivitet, hvilket med sikkerhed øger kundernes omkostninger og påvirker afkastet negativt.
Vores anbefalinger bygger på vores forventninger til afkast og risiko fremadrettet. Det afgørende for en solid og bæredygtig portefølje er en fornuftig balance mellem afkast og risiko, således at vores kunders forventninger kan indfries – uanset om markederne går op eller ned.
Grundlæggende for vores investeringsfilosofi er følgende principper:
1) det enkle trumfer det komplekse
2) omkostninger bør minimeres mest muligt
3) det langsigtede perspektiv er mere væsentlig end kortsigtede dispositioner
4) risikospredning foretrækkes frem for koncentrerede porteføljer
5) monitorering & rapportering skal ikke kompliceres, men være til at forstå
Vi samarbejder med en bred vifte af danske og internationale kapitalforvaltere, analysehuse m.fl. – blandt andet Morningstar, der er internationalt anerkendt for deres uvildige tilgang, research og passion for at hjælpe investorer på bedste vis.
Vores viden og erfaring gør os i stand til at formidle investeringsløsninger, der baserer sig på bred og detaljeret adgang til information, og som til enhver tid er i vores kunders bedste interesser.
Netop fordi vi er uafhængige, uvildige og fri af interessekonflikter er vi ikke helliget specifikke strategier, produkter, eller produktudbydere. Vi gør brug af de løsninger, som vi anser for de mest optimale for vores kunder, og det omfatter både indeksprodukter, aktive forvaltere, faktorstrategier, enkeltpapirer m.fl.