Vi hjælper investorer med at træffe bedre investeringsbeslutninger. Det er vores mission.
Vi ved af erfaring at mange investorer kun sjældent opnår attraktive afkast. Det skyldes bl.a. for høje omkostninger og interessekonflikter mellem kunde og investeringsrådgiver. Der er nemlig kun få aktører i markedet for uvildig investeringsrådgivning og kapitalforvaltning og kunderne må ty til bankerne som i vid udstrækning anbefaler egne produkter.
Det er vores opfattelse, at især bankernes indtjening går forud for kundernes bedste interesser. Eksempelvis er omkostninger i danske investeringsfonde steget dramatisk fra starthalvfemserne til nu, og stordriftsfordelene går næsten udelukkende til bankerne på kundernes bekostning.
I vores optik fokuserer for mange kapitalforvaltere for meget på kortsigtede trends. Det skyldes efter vores vurdering et fokus på at skabe oplevelser for kunden og retfærdiggøre egne høje honorarer.
Vi hjælper vores kunder med at
– optimere afkastet ved en optimal porteføljesammensætning under hensyntagen til kundens situation
– opnå deres investeringsmål ved en grundig drøftelse af kundens særlige ønsker og præferencer
– fokusere på væsentlige faktorer som er afgørende for et attraktivt afkast som den strategiske aktivallokering og langsigtede markedstrends
– skabe overblik over deres porteføljer, herunder sammensætning, kvalitet af kapitalforvaltere, omkostninger m.m.
– minimere omkostninger mest muligt. Vi tager vores egen medicin og de omkostninger, som vi selv fakturerer vores kunder, er op til 50 pct. lavere end markedskonformen
Generelt vil vores kunder opleve, at vi differentierer os på flere afgørende punkter
– Absolut uvildighed, integritet og fri af interessekonflikter
– Kunden træffer selv valget af bankforbindelse
– Vi skræddersyer løsningen til den enkelte kundes behov og ønsker
– Vi samarbejder bredt med mange kapitalforvaltere og leverandører 
– Kontakten er direkte mellem kunden og partnerne i Dannebrog Invest
Vil du høre om vores koncept og produkter, eller er du i tvivl om vi kan hjælpe dig, så tøv ikke med at kontakte os.